LOTOS

På denne siden er det gitt tilgang til utvalgte resultater fra prosjekter utført av SensE for LOTOS Exploration and Production Norge.

This page provides access to selected results from projects carried out by SensE for LOTOS Exploration and Production Norge.

De enkelte prosjekter er listet nedenfor. Følg lenkene for tilgang til sidene for hvert enkelt prosjekt. De enkelte prosjektsidene er utformet på prosjektets språk. For prosjekter med norsk språk er det i tillegg utarbeidet et kort sammendrag på engelsk.

Individual projects are listed below. Follow the links for access to the individual project pages. The language of the project page follows the language of the project. For Norwegian projects, a short English summary is provided to assist the reader.