Statoil

På denne siden er det gitt tilgang til utvalgte resultater fra prosjekter utført av SensE for Statoil ASA.This page provides access to selected results from projects carried out by SensE for Statoil ASA.

De enkelte prosjekter er listet nedenfor. Følg lenkene for tilgang til sidene for hvert enkelt prosjekt. De enkelte prosjektsidene er utformet på prosjektets språk.

Individual projects are listed below. Follow the links for access to the individual project pages. The language of the project page follows the language of the project.