Miljøstrategisk Planverk

På denne siden finner du temakart og miljøstrategiske planer for beredskap mot akutt oljeforurensning i utvalgte områder langs norskekysten. // On this page, thematic maps and environmentally strategic plans for oil spill response in selected areas along the Norwegian coast are made available for download.

Temakart og miljøstrategiske planer, som danner grunnlag for planlegging og gjennomføring av beredskapstiltak i og ved utvalgte områder langs norskekysten, er utarbeidet av Statoil, VNG og Wintershall som en del av selskapenes planverk.

I tillegg til å utarbeide kartene finansiert av operatørene har Akvaplan-niva (Sense) for egen regning utarbeidet kartsett for ytterligere områder og temaer. Finansieringen av arbeidet fremgår av logobruk.

Som et bidrag til en god beredskap mot akutt oljeforurensning gjøres kart og planer kostnadsfritt tilgjengelig for alle potensielle brukere, forutsatt kildehenvisning ved bruk. Områdene er listet alfabetisk nedenfor og beliggenhet er i tillegg angitt på kart for henholdsvis Sør-Norge, Vestlandet, Nord-Norge og Finnmark. Temakartene og planene foreligger som PDF-filer, egnet for nedlasting og bruk uten spesiell programvare.

Andøya 

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Atløy - Værlandet (Miljøstrategisk plan)

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand |

Austevoll

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Bliksvær

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand

Bø og Hadseløya

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Bømlo

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Frøya og Froan (Miljøstrategisk plan)

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Gjesværstappan

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Hjelmsøy

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand

Hortavær

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand

Hvalerøyene

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Ingøya

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Jomfruland

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Vind

Karlsøy

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Karlsøyvær

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand

Karmøy vest

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Kongsfjord

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Kårstø (Miljøstrategisk plan)

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Lista

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Lofotodden

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand

Lovunden

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Moskenesøy og Flakstadøy

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Nord-Jæren

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Nordkinn

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Nordkinnhalvøya nordøst

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Ny Hellesund

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Vind

Ognabukta

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Onøy - Øygarden

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Røst (Miljøstrategisk plan)

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Runde (Miljøstrategisk plan)

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Sandøy

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Sklinna

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand

Skogsøy

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand

Smøla

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Sørøya nordvest

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Stadtlandet

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand

Steigen

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Sverslingsosen-Skorpa (Miljøstrategisk plan)

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Sværholtklubben

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Tromøya

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Vind

Træna (Miljøstrategisk plan)

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Utsira

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Vega (Miljøstrategisk plan)

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Vigra - Godøya

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand

Vikna vest (Miljøstrategisk plan)

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind

Værøy

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand

Ytre Sula (Miljøstrategisk plan)

          Adkomst | Basiskart | Miljøprioriterte ressurser | Operasjonsdyp | Strand | Vind