Miljøprioritering

Ikke erstattbare, naturlig forekommende miljøressurser av høy verdi og sårbarhet har høyest prioritering for beskyttelse i aksjoner for bekjempelse av akutt forurensning.

 

Inn tekst fra arbeidet med identifikasjon av høyt miljøprioriterte områder i 2015.

 

 

Underlag for 2015 MOB datasett, Apn memo.

 

MOB veileder