Miljøstrategisk planverk

Akvaplan-niva har utarbeidet temakart og miljøstrategiske planer for beredskap mot akutt oljeforurensning i utvalgte områder langs norskekysten. // Akvaplan-niva has prepaed thematic maps and environmentally strategic plans for oil spill response in selected areas along the Norwegian coast.

Temakart og miljøstrategiske planer, som danner grunnlag for planlegging og gjennomføring av beredskapstiltak i og ved utvalgte områder langs norskekysten, er utarbeidet av Akvaplan-niva på oppdrag av en rekke operatørselskaper.

I tillegg til å utarbeide kartene finansiert av operatørene har Akvaplan-niva (Sense) for egen regning utarbeidet kartsett for ytterligere områder og temaer. Finansieringen av arbeidet fremgår av logobruk i kartmaterialet.

Konseptet for de miløjøstrategiske planene ble utviklet av Akvaplan-niva i samarbeid med Suncor, og ble presentert på International Oil Spill Conference i 2011 (se fullstendig referanse nederst på siden). Konseptet er videreutviklet i form av struktur og supplerende kartmateriale over de siste ti år.

Som et bidrag til en god beredskap mot akutt oljeforurensning og for å sikre enkel tilgang for alle aktører er de miljøstrategiske planene og tilhørende kart samlet og flyttet til NOFOs planverk, og er tilgjengelige på adressen: 

https://nofo.no/planverk/datasett/eksempelomrader/

Kart og planer er der kostnadsfritt tilgjengelig for alle potensielle brukere, forutsatt kildehenvisning ved bruk.

De områdespesifikke miljøstrategiske planene henviser til en felles generisk beskrivelse av skademekanismer og beredskapsstrategier. Disse er tilgjengelig via lenken til venstre på denne siden.

 

Referanse: Spikkerud, C.S., Skeie, G.M., Williams, U. & Farestveit, R. (2011). From quantitative risk and oil spill assessment to strategic environmental oil spill response plan. Paper No 243 presented at International Oil Spill Conference 2011, Portland, Oregon, USA.