Sensitive Environments Decision Support Group (SensE)

The Sensitive Environments Decision Support Group provides a range of services related to environmental risk and oil spill response for petroleum operations and activities in sensitive marine environments.

SensE and Sensitivity

The Sensitive Environments Decision Support Group (SensE) is a group within Akvaplan-niva, based in Ski near Oslo.

Why SensE?

Analyses and documentation for activities in sensitive environments are often more scrutinised by Authorities and stakeholders than activities in less sensitive areas. For other clients, environmental performance is in itself sensitive to their business development. SensE focuses on detail and quality in analyses that are carried out, and use a process of close involvement with the Client throughout the project to ensure timely and high quality deliveries.

Projects are carried out for petroleum operators, as well as for Authorities. They range from well planning participation and regulatory required analyses for petroleum activities to Research and Development projects and development of guidelines, methods and models for analyses.

General information on this website is provided in English, whereas project pages use the project language. Assessments and reports for activities on the NCS are normally prepared in Norwegian.

SensE og sensitivitet

Sensitive Environments Decision Support Group (SensE) er en gruppe innen Akvaplan-niva, med kontor i Ski nær Oslo. Vi leverer en rekke tjenester relatert til miljørisiko og oljevernberedskap for petroleumsoperasjoner og aktiviteter i sensitive marine områder.

Hvorfor SensE?

Analyser og dokumentasjon for aktiviteter i sensitive miljøer er ofte underlagt mer fokus fra myndigheter og interessehavere enn aktiviteter i mindre sensitive områder. Noen klienter anser sin håndtering av det ytre miljø som viktig for deres forretningsutvikling.

SensE fokuserer på kvalitet og kompetanse i gjennomføring av analyser og arbeider, og samarbeider tett med oppdragsgiver i prosessen, for å sikre god involvering og utarbeidelse av høykvalitets leveranser til avtalt tid.

Vi utfører arbeider for oljeindustrien og offentlige myndigheter, innen temaer som miljørettede risiko-og beredskapsanalyser, forsknings- og utviklingsprosjekter, utvikling og etablering av datasett og retningslinjer, samt rådgivning og utredningsarbeid.

Informasjonen på våre nettsider benytter engelsk som hovedspråk, mens sider utarbeidet for enkeltstående prosjekter er utformet på prosjektets språk. Utredninger og rapporter utarbeidet for norsk sokkel vil normalt foreligge på norsk.