Fiskeender

Fiskeender

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 51'0.00 N
11° 49'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Havørn

Havørn

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 45'0.00 N
11° 55'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Havørn i tangbeltet

Havørn i tangbeltet

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 43'0.00 N
11° 51'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Hegre

Hegre

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 37'0.00 N
11° 38'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Hegre i strandsonen

Hegre i strandsonen

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 43'0.00 N
11° 51'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Hegre2

Hegre2

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 42'0.00 N
11° 51'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Hegrer på jakt

Hegrer på jakt

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 43'0.00 N
11° 56'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Sildemåke

Sildemåke

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 52'0.00 N
11° 47'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Sildemåke i flukt

Sildemåke i flukt

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 52'0.00 N
11° 47'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Skarv

Skarv

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 53'0.00 N
11° 50'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Skarv i flukt

Skarv i flukt

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 37'0.00 N
11° 38'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Skarv i flukt 2

Skarv i flukt 2

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 43'0.00 N
11° 55'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Skarv vest for Hysvær

Skarv vest for Hysvær

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 47'0.00 N
11° 35'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Skarveskjær

Skarveskjær

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 51'0.00 N
11° 48'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Tjeld i flukt

Tjeld i flukt

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 52'0.00 N
11° 47'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Tjeld i grisetangbeltet

Tjeld i grisetangbeltet

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 42'0.00 N
11° 50'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Tyvjo i flukt

Tyvjo i flukt

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 41'0.00 N
11° 48'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Tyvjo på sjø

Tyvjo på sjø

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 41'0.00 N
11° 49'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Vadefugl i gruntvannsområde

Vadefugl i gruntvannsområde

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:


Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.
Ærfugl

Ærfugl

Beskrivelse:

Foto:

Geir Morten Skeie

Posisjon:

65° 52'0.00 N
11° 50'0.00 E

Om bildeserien:

Denne bildeserien visere eksempler på de sårbare ressursene i Vega området.